Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

Η ασφάλεια τόσο των παιδιών, όσο και των εκπαιδευτικών αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα!
Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
Μένουμε ασφαλείς
Μένουμε υγιείς