Δραστηριότητες

Σκοπός της Ονειροχώρας είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η μετάδοση κατάλληλων ερεθισμάτων μάθησης καθώς και να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά.

Στις δραστηριότητες της Ονειροχώρας περιλαμβάνονται τα εξής: 

  • 🎈 Γλώσσα
  • 🎈 Μαθηματικά
  • 🎈 Αγγλικά
  • 🎈 Φυσική Αγωγή
  • 🎈 Κουκλοθέατρο
  • 🎈 Θεατρικό Παιχνίδι
  • 🎈 Μουσικοκινητική
  • 🎈 Εκπαιδευτικές Δράσεις
  • 🎈 Περιβαλλοντικές Δράσεις