Εκπαιδευτικές Δράσεις

Κάθε μήνα οι μαθητές της Ονειροχώρας επισκέπτονται θέατρα, πολιτισμικούς χώρους και μουσεία, ενώ συχνά παρακολουθούν παραστάσεις στο χώρο του σχολείου μας.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η Φυσική Αγωγή προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στην ψυχική ηρεμία των παιδιών, όσο και στη σωματική. Επιπλέον, ενισχύει την αγάπη τους για το δραστήριο παιχνίδι, αλλά και τη δυνατότητα εκμάθησης κανόνων με σκοπό την ανάπτυξη συμπεριφορών που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά στη σχολική ζωή.

Η Φυσική Αγωγή στο χώρο του σχολείου μας αποτελεί εβδομαδιαία δραστηριότητα. Το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι προσαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Το πρόγραμμα των Αγγλικών μας έχει διαμορφωθεί από καθηγήτρια Αγγλικών και υλοποιείται στο χώρο του σχολείου μας μία φορά την εβδομάδα. Στόχος είναι η γνωριμία και η πρώτη επαφή των παιδιών με τον κόσμο της αγγλικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα όπως μουσικοκινητικά παιχνίδια, καρτέλες μάθησης, παραμύθια κ.α

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
Αναγνωρίζοντας την αξία της μουσικής στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών, έχουμε εντάξει τη μουσική προπαιδεία στο εβδομαδιαία εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Η εκτέλεση του πραγματοποιείται από έμπειρη μουσικοπαιδαγωγό, εφαρμόζοντας τη μέθοδο ‘’Sonatal & Intoning’’.