Ενημέρωση Γονέων

Η συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων είναι απαραίτητη για την ισορροπημένη πορεία του μαθητή, αλλά και τη μαθησιακή του εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται δύο προγραμματισμένες συναντήσεις με την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, στις οποίες τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς στοχεύουν στην αμφίπλευρη συνεργασία.

Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιος γονέας επιθυμεί να συναντήσει τους εκπαιδευτικούς πέρα των προγραμματισμένων συναντήσεων, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το σχολείο ή να προγραμματίσει ραντεβού έπειτα από συνεννόηση με την εκπαιδευτικό.